Allmänna villkor

 

Åldersgräns 

Du måste vara över 18 år för att nyttja våra tjänster, med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar så kan du anmäla dig om du fyllt 16 år. 

Ansvar 

Åsas hälsa och träning kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer. 

Medicinskt ansvar och friskrivning 

Åsas hälsa och träning har inga läkarkunskaper, därför ges inga medicinska råd. Du ansvarar själv för att kontakta en lämplig vårdgivare ifall du har varit sjuk eller skadad och är osäker på om du kan börja träna igen. 

Åsas hälsa och träning ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador.  Åsas hälsa och träning gör tränings- och kostupplägg för att du ska nå eller komma närmare dina mål.

Du ansvarar själv för att lära dig och säkerställa tekniken på övningarna. Övningarna beskrivs via nutrition data, både via text och videoklipp.

Åsas hälsa och träning ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning, användande. 

Garanti och resultat 

Kosten och träningen som rekommenderas via Åsas hälsa och träning är metoder som är vetenskapligt förankrade i forskning och erfarenhet. 

Åsas hälsa och träning lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar. Men vi kommer alltid göra vårt yttersta för att du ska lyckas. Ifall du skulle vara missnöjd med ditt kostschema eller träningsschema så kontakta PT i chatten så åtgärdas detta oftast inom 1 arbetsdag. 

För att du ska nå dina mål så är det viktigt du följer vår rådgivning.

Avtalsperiod, träningsrapport och kostdagbok 

Boka inte längre träningsperiod än du tror att du kan genomföra. Du ansvarar själv för att nyttja perioden. Betalningen via prenumeration sker fortlöpande tills du säger upp det, det är en månads uppsägningstid (inga undantag). På så vis är det enkelt att fortsätta med tjänsten när bindningstiden tagit slut, eftersom kort-prenumerationen löper vidare. Kontakta på mejl för att säga upp din prenumeration. Du kan ej avsluta din prenumeration hos mig under bindningstiden, inga undantag. Din PT planerar allting utefter vald bindningstid och detta måste du respektera. 

Tiden i din träningsperiod rullar på från det överenskomna startdatumet eller när betalningen kommer in till oss. Oavsett om du utnyttjar träningsprogram, kostupplägg, coaching online eller inte. Inga pengar återbetalas. 

 

 

 

 

 

 

Paus i avtalsperioden 

Du kan pausa träningsperioden vid sjukdom, i dessa fall ska klienten förse mejl med läkarintyg. När läkarintyget är inskickat kan abonnemanget pausas i max en månad. 

Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar från att köpet är gjort. Rätten att ångra din anmälan eller köp gäller enbart om inte tjänsten börjat användas eller om din PT inte har påbörjat arbetet med dina träningsprogram. 

Enligt distansavtalslagen är huvudregeln att konsumenten har rätt att ångra ett avtal inom
14 dagar. I 2 kap. 11 § finns vissa undantag från ångerrätten. Enligt punkten 11 gäller inte
ångerrätten för avtal som avser digitalt innehåll som levererats på något annat sätt än på ett
fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått
med på att det inte finns någon ångerrätt. 

Avtalsbrott 

Åsas hälsa och träning har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott – om du alltså bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller Åsas hälsa och träning har skäl att anta att så är fallet. 

Det är okej att du tränar tillsammans med en vän när du nyttjar våra tjänster. Det är även välkommen att nämna ditt samarbete med oss via sociala medier. 

Personuppgifter 

Du ansvarar för att lämna sanna uppgifter om dig själv i samband med din anmälan, som till exempel för och efternamn. 

Om du byter mejladress så ansvarar du själv för att också meddela Åsas hälsa och träning om detta. 

Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). 

Integritet 

Den enda som vet ditt fullständiga namn är din PT och allt du skriver och berättar för din PT stannar hos hen. 

Lagval och tvist 

Eventuell tvist hänförlig till villkoren, användningen av tjänsterna skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden.